Exhibitions

City of Gaze

Artist:Jeong-Ju Jeong
Duration:2008/10/26–11/14

City of Gaze

Gap

Artists: Liu Fei, Nam HyoJun
Duration:2008/09/05–09/28

Gap

Gas Station

Artists: Gao Feng, Jin Baoshan, Liu Zhonghua, Sheng Tianhong
Duration: 7/26 – 8/17, 2008

Gas Station

Two and One

Artist: Sun Guo Juan, Nam HyoJun
Duration:Apr. 26 – May. 11, 2008

Two and One

Impression

Artist: Su Cheng, Zhao Rongjie
Duration: April 19th -May 4th

Impression

Cactus

Artist: Wang Xiaoben
Duration: Jan. 5 – Jan. 20, 2008

Cactus