Exhibitions

Dynamo

Artists: Su Chang, Lu Pingyuan, Chen Yongwei, Nam Hyojun
Duration: Dec.3rd till Dec.25th 2010

Dynamo

Summit of the Six

Artists: Akiko Tobu, Asako Narahashi, Gao Mingyan, Liu Fei, Makiko Koie, Makiko Tanaka
Duration: Oct.16th till Nov.14th 2010

Summit of the Six

Fairy Tale

Artists: Xue Tao, Zhang Ding, Zhao Guanghui
Duration: March 20th to May 16th

Fairy Tale

Care to Dance?

Artists: Aki Lumi, Jin Baoshan, Rong Jie, Tang Dixin, Xu Di
Duration: Jan.8th –Mar.7th 2010

Care to Dance?