Exhibitions

North

Artist: Li Zhenhua
Duration: December 16, 2015- December 27, 2015

North

Looping Theatre

Artists: Guo Xi、Hiraki Sawa、Hsu Che-yu
Duration: December 4, 2015- January 3, 2016

Looping Theatre

Nowhere To Hide

Artists: Cao Zilin, Ren Miaoqing, Tang Chao, Zhu Changquan, Mujin + DMT12 team
Duration: June 6 – July 6, 2015

Nowhere To Hide

Warehouse Story IV

Artists: Xiao Jiang, Zhang Lehua, Hsu Che-yu, Liu Fei, Gao Mingyan
Date: March 28- May 10, 2015

Warehouse Story IV

Compressed Project

Artists: Tang Chao, Zhu Changquan, Film Group (Cao Zilin, Tang Chao)
Date: 2015.1.24 – 2015.3.22

Compressed Project