Xue Mu

Xue Mu

640466190

Xue Mu, Black Diamond 2016_No.5 Faustus, Charcoal on acid-free paper, 182×206 cm, 2016

1435238467

Xue Mu, Black Diamond 2016 _No.1 Brain Fire, Charcoal on acid-free paper, 182×206 cm, 2016