Vanguard gallery

博览会丨Vanguard画廊参加 ART 14 伦敦当代艺术博览会

 

2014-01-伦敦博览会电子邀请-0212-01

 

 ART 14 伦敦当代艺术博览会

展位:J9

展期:2014年2月28日-3月2日

预展:2014年2月27日

地址:Olympia Grand Hall

参展艺术家:廖斐(ART 14 Project)、沈学哲、肖江、叶凌瀚、张乐华。

 

 

 

展览现场

 

DSCF0053

DSCF0047

DSCF0048

DSCF0049

DSCF0117

IMG_6994