Exhibitions

Alien

Artist: Yi Xin Tong

Opening:17:00-19:00, 6th Nov 2017

Duration: 6th Nov – 31st Dec 2017

Alien

FROM LACK TO LIGHT

Artists: Tang Chao
Opening:17:00-19:00, 6th Sep 201
Duration: 6th Sep – 29th Oct 2017

FROM LACK TO LIGHT

Pieces

Artists: Chen Xingye, Xue Mu, Xiao Jiang, Ye Linghan, Yuki Onodera
Duration: 9 April – 25 June, 2017

Pieces