Fang Di

Fang Di

 

1

Fang Di, Triumph in the Skies,Video,5’3’’,2017

 

 

 

1

Fang Di, The Destination to Promising Land, Video, 33’55’’, 2017

 

 

 

006

 Fang Di, Ye Fu, 16mm film, 3’57‘’, 2013

 

 

 

1

Fang Di, Columbus Resort, Video, 3’03‘’, 2013

 

 

 

012

 Fang Di, HIt Me!, Video, 10’, 2013