Hsu Che-Yu

Looping Theatre

Artists: Guo Xi、Hiraki Sawa、Hsu Che-yu
Duration: December 4, 2015- January 3, 2016

Looping Theatre

Warehouse Story IV

Artists: Xiao Jiang, Zhang Lehua, Hsu Che-yu, Liu Fei, Gao Mingyan
Date: March 28- May 10, 2015

Warehouse Story IV