Exhibitions

Warehouse Story V

Artists: Peng Yun, Yi Xin Tong, Xiao Jiang, Ye Linghan.
Date: July 8- August 28, 2016

Warehouse Story V

ABSOLUTE

Artist: Bi Rongrong
Duration: March 12, 2016 – May 21, 2016

ABSOLUTE

The Equator

Artist: Liao Fei
Duration: January 16, 2016 – March 2, 2016

The Equator

North

Artist: Li Zhenhua
Duration: December 16, 2015- December 27, 2015

North

Looping Theatre

Artists: Guo Xi、Hiraki Sawa、Hsu Che-yu
Duration: December 4, 2015- January 3, 2016

Looping Theatre

Nowhere To Hide

Artists: Cao Zilin, Ren Miaoqing, Tang Chao, Zhu Changquan, Mujin + DMT12 team
Duration: June 6 – July 6, 2015

Nowhere To Hide

Warehouse Story IV

Artists: Xiao Jiang, Zhang Lehua, Hsu Che-yu, Liu Fei, Gao Mingyan
Date: March 28- May 10, 2015

Warehouse Story IV

Compressed Project

Artists: Tang Chao, Zhu Changquan, Film Group (Cao Zilin, Tang Chao)
Date: 2015.1.24 – 2015.3.22

Compressed Project

Along the Way

Artists: Xiao Jiang
Date: 30th Aug. 2014- 9th Nov. 2014

Along the Way