Exhibitions

The Reenactor

Artist: Guo Xi

Duration: September 7- October 30, 2016

The Reenactor

Warehouse Story V

Artists: Peng Yun, Yi Xin Tong, Xiao Jiang, Ye Linghan.
Date: July 8- August 28, 2016

Warehouse Story V

ABSOLUTE

Artist: Bi Rongrong
Duration: March 12, 2016 – May 21, 2016

ABSOLUTE

The Equator

Artist: Liao Fei
Duration: January 16, 2016 – March 2, 2016

The Equator

North

Artist: Li Zhenhua
Duration: December 16, 2015- December 27, 2015

North

Looping Theatre

Artists: Guo Xi、Hiraki Sawa、Hsu Che-yu
Duration: December 4, 2015- January 3, 2016

Looping Theatre

Nowhere To Hide

Artists: Cao Zilin, Ren Miaoqing, Tang Chao, Zhu Changquan, Mujin + DMT12 team
Duration: June 6 – July 6, 2015

Nowhere To Hide